22256653_1689488797751001_2411937776740061918_o (1)
FOTO Marie-Louice Muhr

Springmist Hot Negrita, Tanya är cea UA valp och vuxen.  HD B Mh m. 1 på skott                              
 

Tanya är efter    Far:  Korad Mondreni's Bourbon Boozt (Diesel)
                              Mor: Springmist's Magic Eye (Trazzla)
                              HD-index för kullen 110  

SPRINGMIST STRONG WIND 
Korad Springmist Glimmering Star och Korad Se Vch Springmist Standing Strong
Starke har  Hd A   Ad ua
 .Cea UA
  såväl som valp och vuxen.
Har nu, liksom alla syskon, gjort mh .Kullen fick Rollex minne för MH resultatet.
 Han  utställd med 1 junkkl excellent.
Mi  NO 113 ,       So 104 , Lek 117  , Jakt  125 ,Skott 109 
Se mer om Starke på hans egen sida.   


Springmist Rheagal Of Fire And Ice 
CEA UA valp och vuxen HD B
 Mh med 1 på skott .
e, KORAD SE Uch  Mc Leod's Call Me Tomorrow och
KORAD, SV CH, LD STARTKLASS SPH I Karlotta Vom Bopparder Hamm

Fr v B Qristall, Äg kennel Busans, B Qrolle, Äg. Fam.Ohlsson Vallberga, B Quintus  Cea ua, äg. Malin Höglund Västerås och Dantos Rubens " Brolle"

Busans Qristall lindr. crd Äg Busans kennel mkt lindr.crd utställd som junior med 1 junkk bästa tik exelent. 

 Busans Qrolle f. cea ua ( 10 månader på kortet)
e, Dantos Rubens och  LP Busans Kaxiga Katja
äg. L-O  Ohlsson Vallberga.

Busans Qrubens kullbror till Qrolle lindr. crd.(11 mån. på kortet) . Milo       Äg Agneta Svensson Eksjö.

Busans Qristoffer ,Colin, CEA ua. Mi 98 , 108 ,109 , 93 , 115  ägare Sanna Selander, Vetlanda.

Q kullen 9 juni 2018 Frv Qaramell, Qristall, Quintus, Pappa Brolle, Qrummelur, Qrubens, Qrolle, Qristoffer.

Jag tillämpar fri prövningsrätt, detta innebär att jag förbehåller mig rätten att själv välja vem/vilka som får köpa valp från mig, utan att behöva ursäkta / förklara mig.