22256653_1689488797751001_2411937776740061918_o (1)

Liten blev stor

Resultat från Codas MT

 

 

Domare 1: Almqvist Lars
Domare 2: Eriksson Ronny
Ej GK mentaltest
Samarbete Fö: 10
Samarbete TL.: 04
Gripa ta tag 5 m: 03
Gripa ta tag 40 m: 03
Gripa hålla 5 m: 03
Gripa hålla 40 m: 04
Gripa slita dra 5 m: 02
Gripa slita dra 40 m: 02
Förföljande: 08
Förföljande gripande: 03
Uthållighet: 12
Social självsäkerhet: 50
Social nyfikenhet: 32
Socialt samspel: 16
Handlingsförmåga: 20
Anpassningsförmåga: 30
Koncentration: 20
Avreaktion: 30
Minnesbilder: 20
Rädsla: 12
Aggressivitet: 09
Nyfikenhet: 16
Skott: 05
Imponer/hot: 05
Delpoäng 1: 054
Delpoäng 2: 255
Poäng: 309

 

För godkänd mentaltest krävas att hunden:
efter 18 månaders ålder vid officiell mentaltest erhållit + 300 poäng och inte kryssats i någon
ruta med kursiverad text.
Förutom minimipoängen skall poängfördelningen minst vara 50 poäng i del 1
(Samarbete – uthållighet) samt minst 215 poäng på resterande del i protokollet. Hunden kan
även uppnå ett "väl godkänt" resultat, vilket innebär 480 poäng eller högre.

 

Busans Hux Flux 

"Coda" 

Ägare Titti Vareman

Coda är Mh test 1 skott Hd A Crd

Utst som valp med flera Bir Big 3 Hp

Kommer att Koras i sommar.


Coda är en hane med rejäl bestomme, vackert huvud och supertrevligt temprament. En mycket social och nyfiken hund med kamplust  och arbetsglädje.


Codas mentalindex ser ut enligt följande;

Skott 110

Nyfikenhet / orädsla 105

Socialitet 107

Jaktlust 103

Lekfullhet 99 

 Coda står till avel för lämpliga tikar. 

"Mysak"SUCH Seamist Spitfire hd-A Cea-ua valp & vuxen Mh 1:a på skotten 3 cert uppfl. Högre Sök morfar till Coda

Ägare: Titti Vareman
Växjö